Børnecentret (tidligere Rådgivningscentret)

Børnecentret tilbyder behandling af børn og unge op til 18 år. Vi arbejder med komplekse familieproblematikker og har særlig erfaring i at hjælpe børn udsat for omsorgssvigt, vold eller seksuelle overgreb, samt børn med seksuelt bekymrende adfærd.

Rådgivningscentret har skiftet navn og er nu er en del af Vold og overgrebsenheden i Børnecentret