Livet er ikke altid let, og der kan komme tidspunkter for os alle, hvor vi har brug for hjælp til at komme videre eller håndtere en svær situation. Hos Børnecentret skræddersyr vi vores hjælp til jer med respekt for, hvad der giver mening og opleves hjælpsomt for jer og jeres børn.

Der kan være mange grunde til at komme hos Børnecentret. Måske synes du, at livet er svært eller måske er dine forældre eller andre voksne bekymrede for, hvordan du har det. Det kan også være, at de voksne er i tvivl om, hvordan de hjælper dig bedst.

Første gang du kommer herind

For mange børn kan det være lidt mærkeligt at skulle snakke med nogen, som de ikke kender. Derfor er du også altid sammen med dine forældre eller en anden vigtig voksen, når du kommer ind til os første gang, og så finder vi sammen ud af, hvad det er, du gerne vil have hjælp til. Vi kan hjælpe på mange forskellige måder, f.eks. ved at tegne, snakke eller lege, og vi prøver altid at finde den måde at hjælpe på, som passer bedst til dig og din familie.

Hvorfor skal du snakke med os?

Vi ved, at det kræver mod at mærke og tale om det svære i livet. Derfor er det let at komme til at gå alene med de ting, som er svære - og du kan komme til at føle dig forkert eller tro, at der er noget galt med dig. Ofte hjælper det at dele sine tanker og følelser med andre. Hos Børnecentret vil vi gerne hjælpe dig og de vigtige voksne omkring dig med at få talt sammen, så du føler dig mindre alene. 

Vi er vant til at tale om mange forskellige ting. Måske er du vokset op på en måde, hvor dine forældre har haft svært ved at passe på dig eller hjælpe dig, når du havde brug for det. Måske har du oplevet, at voksne eller andre børn har rørt ved dig på en måde, som ikke var okay, eller at du selv er kommet til at gøre noget seksuelt, som de voksne er blevet bekymrede over. Det kan også være, at du er blevet slået eller har set nogen i din familie blive slået eller truet.

Du er med til at bestemme

Det er vigtigt for os, at du oplever dig hørt og forstået. Du er altid med til at bestemme, hvad vi skal snakke om. 

 

Det kan være svært at være forælder til et barn eller ung, som ikke har det godt. Du kan opleve at blive magtesløs eller i tvivl om, hvad der er det bedste at gøre. Der er mange forskellige måder vi som forældre kan reagere på, ligesom der kan opstå mange spørgsmål, når der sker noget voldsomt eller uventet i ens familie.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi ser det som vores opgave at skabe et trygt rum, hvor I som familie kan finde mod til at tale om det, der er vanskeligt i jeres liv. Der kan være mange grunde til at komme på Rådgivningscentret. Det kan være, at dit barn har været udsat for seksuelt overgreb eller vold, og du spørger dig selv, hvordan det kunne ske eller hvad du kan gøre for, at det ikke sker igen. Eller måske har dit barn været seksuelt grænseoverskridende, og I har som familie brug for hjælp til at komme videre. Det kan også være, at I har været gennem en svær skilsmisse eller der er andre konflikter i familien, som du gerne vil have hjælp til at håndtere på en god måde.

Du er vigtig for dit barn

Du har som forælder eller omsorgsperson afgørende betydning for dit barn, og det er derfor altid i samarbejde med dig, at vi finder ud af, hvordan vi hjælper dit barn og dig bedst. Vi ved, at du er vigtig at inddrage i behandlingen, sådan at dit barn ikke oplever at stå alene med de svære ting.

Henvisning

Du skal kontakte din sagsbehandler for at få dit barn henvist til os.