Vi arbejder med komplekse familieproblematikker og har særlig erfaring i at hjælpe børn og unge udsat for omsorgssvigt, vold eller seksuelle overgreb, samt børn med seksuelt bekymrende adfærd.

Vi ved, at det at blive udsat for eller at udsætte andre for seksuelle overgreb/krænkelser og anden vold er tabuiserede erfaringer, som det af mange årsager kan være svært at tale om. Det er også erfaringer, der altid har konsekvenser for de nære relationer. På Rådgivningscentret har fokus i mange år været at hjælpe netop disse børn og familier videre. Vi er en tværfagligt sammensat personalegruppe, og vi anvender mange forskellige metoder. Det fælles for os er, at vi har det relationelle perspektiv for øje. Vi ser barnet som kompetent, men også som sårbart og afhængigt af ansvarlige voksne. Vi ser det som vores opgave at facilitere en proces, hvor barnet og dets behov træder tydeligt frem, og hvor forældre støttes i at drage omsorg for barnet.

Projekt Juno

Projekt Juno er 1. januar 2018 implementeret i Rådgivningscentret. Vi er fortsat del af et landsdækkende tilbud med SEBA i Aalborg og JanusCentret i København

Ønsker du at henvise børn eller unge med seksuelt bekymrende adfærd, skal henvisningsskemaet benyttes.

Børnehus Midt

I Børnehus Midt kan børn og unge få kvalificeret hjælp, hvis der er mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb. Indsatsen mellem politi, kommuner og sundhedsvæsen koordineres, så barnet får den bedst mulige hjælp.

Børnehus Midt har siden etableringen af Børnehusene i Danmark i 2013 været placeret sammen med Rådgivningscentret. 

Du kan læse mere om Børnehus Midt på hjemmesiden: https://www.boernehus-midt.dk.

VISO

Rådgivningscentret er leverandør til VISO - den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. Vi yder rådgivning og udredning til professionelle i landets kommuner efter nærmere aftale med VISO. Vores ekspertise omfatter bl.a. komplekse familiesager, sager der vedrører mistanke om seksuelle overgreb mod børn eller børn med seksuelt bekymrende adfærd, sager der vedrører mistanke om vold i familien, og sager hvor der er tale om en akut opstået krise.

Du kan læse mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/viso.

Beredskab og krisecenter

Rådgivningscentret varetager opgaver indenfor Aarhus Kommunes Beredskaber i Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge (Respekt for Grænser), samt kriseintervention til børn, der er med deres mor på krisecenter.