Henvisning og priser

For henvisning tag kontakt til Børnecentrets visitation - se Kontakt

Behandling

Hos Børnecentret tilpasser vi behandlingen til det enkelte barn og familie. Vi tager afsæt i forskellige teoretiske forståelser og metoder, men et gennemgående udgangspunkt for vores arbejde er, at barnet altid skal forstås ud fra dets relationer og den kontekst, som barnet indgår i. Barnets omsorgspersoner indgår altid som en vigtig del af behandlingen.

Støttet og overvågnet samvær

Vi tilbyder støttet og overvåget samvær i et specialiseret team, samt forløb til højkonfliktskilsmissefamilier.

Supervision

Børnecentret tilbyder supervision individuelt og i gruppe til plejeforældre, socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer m.fl. Vi har mange års erfaring i at rådgive og supervisere ved bl.a. seksuelle overgreb, seksuelt bekymrende adfærd, vold og andre former for omsorgssvigt.

Supervisionen kan for psykologer bruges med henblik på autorisation eller specialistuddannelse.

Faglige konsultationer

Som sagsansvarlig socialrådgiver kan du modtage en konsultativ ydelse på en specifik sag. Formålet med denne ydelse er at få viden og rådgivning om seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd samt få en faglig vurdering af, hvilken indsats der er hensigtsmæssig i forhold til problemstillingen.

Denne ydelse består typisk af et enkelt længerevarende møde, typisk til rådgiver og andre fagprofessionelle.

Undervisning

Børnecentret tilbyder undervisning, oplæg og workshops om temaer indenfor vores målgruppe. Eksempelvis:

  • ”Børn og seksualitet”
  • ”Børn med seksuelt bekymrende adfærd”
  • ”Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb”
  • ”Samtale med børn”.