Henvisning og priser

Du finder henvisningsskema og priser til Rådgivningscentret under "Download".

Behandling

På Rådgivningscentret tilpasser vi behandlingen til det enkelte barn og familie. Vi tager afsæt i forskellige teoretiske forståelser og metoder, men et gennemgående udgangspunkt for vores arbejde er, at barnet altid skal forstås ud fra dets relationer og den kontekst, som barnet indgår i. Barnets omsorgspersoner indgår altid som en vigtig del af behandlingen.

Udredning

På Rådgivningscentret kan vi tilbyde udredning i de sager, hvor der er tvivl om, hvordan man kan forstå og støtte et barn. Omfanget af udredning vurderes i det enkelte tilfælde. En udredning kan trække på mange forskellige metoder, men vi lægger som udgangspunkt altid vægt på at se barnet i et relationelt perspektiv, idet vi forstår barnets trivsel og adfærd som afhængigt af de voksne og de miljøer, som barnet er en del af.

Supervision

Rådgivningscentret tilbyder supervision individuelt og i gruppe til plejeforældre, socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer m.fl. Vi har mange års erfaring i at rådgive og supervisere ved bl.a. seksuelle overgreb, seksuelt bekymrende adfærd, vold og andre former for omsorgssvigt.

Supervisionen kan for psykologer bruges med henblik på autorisation eller specialistuddannelse.

Faglig sparring og konsulentbistand

Rådgivningscentret giver faglig sparring og konsulentbistand til sagsbehandlere og andre professionelle, der arbejder med komplekse familiesager, f.eks. hvis der er mistanke om seksuelle overgreb og vold eller akut krise i familien.

Undervisning

Rådgivningscentret tilbyder undervisning, oplæg og workshops om temaer indenfor vores målgruppe. Eksempelvis:

  • ”Børn og seksualitet”
  • ”Børn med seksuelt bekymrende adfærd”
  • ”Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb”
  • ”Samtale med børn”.